Cvičení kojenců 2-12 měsíců

Cvičení pro maminky s dětmi od 2 do 12 měsíců

Cvičení kojenců je rozděleno podle věku a stupně psychomotorického vývoje dítěte. Cvičíme s miminky od 2 měsíců do 1 roku věku dítěte. Vlastní cvičení trvá 40 minut (mladší děti) / 45 minut (starší děti), zbytek lekce je určen ke kojení, přebalení, volnému hraní dětí a vzájemnému sdílení žen a k jejich dotazům na témata, týkající se mateřství (kojení, nošení, první příkrmy aj.).

Během cvičební hodiny se zaměřujeme na manipulaci s dítětem, jak dítě nosit, zvedat, přetáčet, jak jej motivovat k pohybové aktivitě, čeho se vyvarovat a učíme se, co by mělo dítě v určitém období zvládnout. 

Cvičení doprovázíme říkadly a písničkami a využíváme při něm gymballů, overballů a dalších pomůcek, které rozvíjí v dětech rytmus a motoriku.

 

 

Cvičení kojenců od 2 do 12 měsíců věku

Lekce cvičení pro kojence 2-12 měsíců

Přínosy cvičení: 

  • prohloubení vazby mezi rodiči a dětmi

  • socializace
  • podpora správného psychomotorického vývoje dítěte
  • rozvoj rytmu, hmatu, hudebního sluchu
  • napomáhá procesu uvědomování si vlastního těla
  • návody na aktivity s dítětem na doma 

 

Kde cvičíme:  Veda Yoga, Chudčická 15, Brno – Bystrc 

 

Kdy cvičíme:

Cvičení kojenců – mladší (nelezoucí děti od 2 do cca 7 měsíců): Pondělí 10.30 – 11.30 (40 minut cvičení + 20 minut volný program)

 

Cvičení kojenců – starší (lezoucí, sedící, stojící děti od cca 8 do 12 měsíců): Pondělí 9.30 – 10.30 (45 minut cvičení + 15 minut volný program)

 

S sebou: pohodlné oblečení, látková plena pod miminko, dečka, drobná hračka

 

Cena:   1500 Kč / 10 lekcí 

 

Upozornění: za nevychozené nebo zameškané lekce se platby nevrací.