Fyzioterapie před a po porodu

4 000 12 000 

Specializuji se především na fyzioterapii těhotných žen a žen po porodu. Dále se věnuji ženám, které nemohou otěhotnět. 

Při terapii se zaměřuji na úpravu svalového napětí a napětí měkkých tkání, správné držení těla, využití opory nohou, mobilizace a dechové techniky. 

Pracuji metodou Ludmily Mojžíšové, která je vhodná při potížích s otěhotněním, při bolestivé menstruaci, bolestivém pohlavním styku, bolestech zad, bolestech v oblasti pánve a kostrče a je velice přínosná i před porodem, k urychlení a usnadnění porodu. 

Také se věnuji péči o diastázu (rozestup) břišních svalů, pánevní dno a v neposlední řadě se věnuji péči o jizvu, která je také velmi důležitá a mnohdy opomíjená. 

Při terapiích dále využívám reboza, techniky Spinning babies, moxování, vaginální napářky a kineziotejpingu. 

Fyzioterapie se specifickým zaměřením...

S čím Vám mohu pomoci?

Při terapiích dále využívám reboza, techniky Spinning babies, moxování, vaginální napářky a kineziotejpingu. 

Cena:

1000 Kč / 60 minut (vč. příchodu, konzultace, terapie, odchodu)

1500 Kč / 90 minut (vč. příchodu, konzultace, terapie, odchodu)

 

Upozornění: V čase schůzky / terapie je zahrnut i čas příchodu, konzultace a odchodu. Pokud přijíždím za Vámi, účtuji si cestovné ve výši 10 Kč / 1km (minimální úhrada cestovného je 50 kč). Sjednanou schůzku je možné zrušit nejpozději do 24 hodin před jejím začátkem. Pokud schůzku zrušíte později, bohužel již neseženu náhradu na Vámi zrušený čas. V tomto případě hradíte stornopoplatek v plné výši objednané služby. Objednáním mých služeb vyjadřujete souhlas s tímto storno poplatkem.

Objednat se na fyzioterapii