Uvolnění pánevního dna

Uvolnění pánevního dna před porodem

Uvolnění pánevního dna před porodem je technika využívající diagnostiky a terapie svalů pánevního dna, mobilizace kostrče, bederní páteře a žeber. Tuto techniku provádí vyškolení fyzioterapeuti nebo lékaři. Uvolnění pánevního dna před porodem je vhodné absolvovat od ukončeného 37. TT.

 

Metoda Ludmily Mojžíšové

Jedná se o metodu, kterou vyvinula Ludmila Mojžíšová. Tato žena zasvětila celý svůj život práci v oblasti prevence a léčby funkčních poruch pohybového systému. Pracovala jako rehabilitační pracovnice při FTVS UK v Praze. Dlouhá léta se starala o československé sportovce. Na základě empirie popsala systém souborů funkčních poruch a naznačila jejich hierarchii. Vypracovala způsob jejich diagnostiky a terapie, který doplnila jednoduchým souborem cviků. Inspirací pro ni byly některé práce Brügerra a využívala i klasické poznatky manuální medicíny.

 

Cvičení podle Mojžíšové

Terapii lze rozdělit do tří oblastí:

 1. Diagnostika a terapie „blokád žeber“ + k nim se vážící funkční poruchy
 2. Diagnostika a terapie některých forem funkční sterility žen
 3. Poruchy periferních kloubů, která se váže na blokády žeber a pánve

 

Co vše lze ovlivnit a léčit metodou paní Mojžíšové?

 • Vertebrogenní bolesti
 • Dětské skoliozy
 • Funkční ženskou sterilitu
 • Neschopnost donosit plod
 • Bolestivou menstruaci
 • Bolestivý pohlavní styk
 • Inkontinence a retence moči
 • Zácpu
 • Ovlivnění porodu

Uvolnění pánevního dna před porodem je vhodné absolvovat od ukončeného 37. TT.

Před terapií si vždy udělám fyzioterapeutické vyšetření a kontrolu pozice miminka, abych mohla ošetřit vše, co by mohlo mít vliv na průběh porodu. 

 

Cena: 

1000 Kč / 50 minut (vč. příchodu, konzultace, odchodu)         

1500 Kč / 80 minut (vč. příchodu, konzultace, odchodu)

 

Upozornění: V čase schůzky / terapie je zahrnut i čas příchodu, konzultace a odchodu. Pokud přijíždím za Vámi, účtuji si cestovné ve výši 10 Kč / 1km (minimální úhrada cestovného je 50 kč). Sjednanou schůzku je možné zrušit nejpozději do 24 hodin před začátkem. Pokud schůzku zrušíte později, bohužel již neobsadím Vámi zrušený čas. V tomto případě hradíte storno poplatek 500 Kč. V případě, že se nedostavíte v den Vaší návštěvy, hradíte plnou částku sjednané služby.  Objednáním mých služeb vyjadřujete souhlas s tímto storno poplatkem. 

 

Objednat uvolnění pánevního dna