Cvičení a terapie dle Mojžíšové

Cvičení jako prevence a léčba pohybového systému

Ludmila Mojžíšová zasvětila celý svůj život práci v oblasti prevence a léčby funkčních poruch pohybového systému. Pracovala jako rehabilitační pracovnice při FTVS UK v Praze. Dlouhá léta se starala o československé sportovce. Na základě empirie popsala systém souborů funkčních poruch a naznačila jejich hierarchii. Vypracovala způsob jejich diagnostiky a terapie, který doplnila jednoduchým souborem cviků. Inspirací pro ni byly některé práce Brügerra a využívala i klasické poznatky manuální medicíny.

Její práci lze rozdělit do tří oblastí:

 1. Diagnostika a terapie „blokád žeber“ + k nim se vážící funkční poruchy
 2. Diagnostika a terapie některých forem funkční sterility žen
 3. Poruchy periferních kloubů, která se váže na blokády žeber a pánve

Léčba poruch pohybového aparátu...

Co může řešit cvičení metodou paní Mojžíšové?

 • Vertebrogenní bolesti
 • Dětské skoliozy
 • Funkční ženskou sterilitu
 • Neschopnost donosit plod
 • Bolestivou menstruaci
 • Bolestivý pohlavní styk
 • Inkontinence a retence moči
 • zácpu

Cena:

1000 Kč / 60 minut (vč. příchodu, konzultace, terapie, odchodu)

1500 Kč / 90 minut (vč. příchodu, konzultace, terapie, odchodu)

Upozornění: V čase schůzky / terapie je zahrnut i čas příchodu, konzultace a odchodu. Pokud přijíždím za Vámi, účtuji si cestovné ve výši 8 Kč / 1km (minimální úhrada cestovného je 50 kč). Sjednanou schůzku je možné zrušit nejpozději do 17.00 předchozího pracovního dne (na pondělní termín do pátku 17.00). Pokud schůzku zrušíte později, bohužel již neseženu náhradu na Vámi zrušený čas. V tomto případě hradíte stornopoplatek 500 Kč. V případě, že schůzku zrušíte v den Vaší návštěvy nebo se nedostavíte, hradíte plnou částku za dojednanou službu. Objednáním mých služeb vyjadřujete souhlas s tímto storno poplatkem.

Těhotným ženám nabízím kontrolu a příp. ošetření pánevního dna před porodem.

 

Objednat se na Cvičení a terapii dle Mojžíšové