Cvičení batolat 1-3 roky

Hrátky s batolátky – tvořivé cvičení již chodících dětí od 1 roku

Během cvičební hodiny rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku dětí, děti získávají lepší pohybové schopnosti a dovednosti a rozvíjí i své myšlení. Cvičení doprovázíme říkadly a písničkami a využíváme při něm různých pomůcek (gymballů příp. overballů, šátků, houbiček, malých míčků, hudebních nástrojů aj.), které rozvíjí rytmus a motoriku.

Lekce sestává z úvodních pohybových říkanek, nácviku jemné motoriky (kreslení, lepení, stříhání, provlékání, přebírání aj.), pohybových tanečků (kolo, kolo, pásla ovečky..), vždy si zazpíváme s nástroji a na závěr děti čeká překážková dráha (tunel, houpačka, balanční kameny aj.).

Vzdělávám se v montessori pedagogice a získané informace se snažím uplatnit i v praxi.  Na cvičeních proto zařazuji Montessori aktivity.

Cvičení pro děti od 1 roku s aplikací Montessori aktivit.

Přínosy cvičení:

  • prohloubení vazby mezi rodiči a dětmi

  • socializace
  • podpora správného psychomotorického vývoje dítěte
  • rozvoj rytmu, hmatu, hudebního sluchu
  • napomáhá procesu uvědomování si vlastního těla
  • návody na aktivity s dítětem na doma 

 

Kde cvičíme: Veda Yoga studio, Chudčická 15, Brno – Bystrc

Kdy cvičíme:

Cvičení batolat (1-2 roky):  Pondělí 8.30-9.30 (45 minut cvičení + 15 minut volný program)

Cvičení batolat (2-3 roky):  Pondělí 8.30-9.30 (45 minut cvičení + 15 minut volný program)

 

S sebou:  pohodlné oblečení, které si můžete vy i dítě umazat, přezůvky pro dítě

Cena:  1500 Kč / 10 lekcí

Upozornění: za nevychozené nebo zameškané lekce se platby nevrací.