KISS syndrom

= z němčiny Kopf Induziertes Symmetrie Störung.

V překladu tedy: porucha symetrie pocházející z hlavové oblasti (z oblasti hlavových kloubů – přechodu occiputu a prvních dvou krčních obratlů)

Terapie Kiss syndromu

Příčiny vzniku Kiss syndromu: 

 • nevhodné uložení dítěte v děloze
 • vícečetné těhotenství
 • působení velkého tlaku, tahu či manipulace za hlavičku během porodu
 • instrumentální porod

 

Diagnostika Kiss syndromu

 • existuje více než 100 symptomů
 • je třeba, aby dítě mělo alespoň 10 symptomů z výběru určených pro danou věkovou kategorii od novorozence až po starší školní děti

 

Nejčastější symptomy u novorozenců a kojenců

 • predilekční držení hlavy s rotací na jednu stranu a lateroflexí (úklon) na druhou stranu
 • plagiocefalie s asymetrií lebečních kostí
 • obtíže se sáním, polykáním, zejména při kojení, může být i preference jednoho prsu
 • nepravidelný spánek a kojení během noci
 • zvýšená plačtivost bez zjevného důvodu (i když je dítě vyspané, najedené, vyprázdněné a pochované)
 • břišní koliky
 • poruchy spánku
 • asymetrický motorický vývoj
 • dítě se vyhýbá poloze na břiše
 • přeskakování vývojových milníků (hlavně otáčení a lezení po 4)

 

Nejčastější symptomy u předškoláků:

 • poruchy jemné motoriky
 • chůze s jednostrannou vnitřní rotací kyčle, časté zakopávání a pády
 • chůze s minimální rotací trupu
 • postarání asymetrie
 • spánkové poruchy (obtížné usínání, časté probouzení)
 • opožděný vývoj řeči – dyslalie, rotacismus
 • opakující se bronchitidy, astma
 • bolesti hlavy
 • žaludeční bolesti

Terapie Kiss syndromu:

 • měla by být prováděna lékařem nebo fyzioterapeutem
 • mobilizace příslušných segmentů
 • uvolnění fascií
 • normalizace svalového napětí
 • následná vhodná manipulace s dítětem, jeho polohování a režimová opatření (provádí rodič po zaškolení odborníkem)

 

Upozornění: V čase schůzky / terapie je zahrnut i čas příchodu, konzultace a odchodu. Pokud přijíždím za Vámi, účtuji si cestovné ve výši 10 Kč / 1km (minimální úhrada cestovného je 50 kč). Sjednanou schůzku je možné zrušit nejpozději do 24 hodin před začátkem. Pokud schůzku zrušíte později, bohužel již neseženu náhradu na Vámi zrušený čas. V tomto případě hradíte stornopoplatek v plné výši objednané služby. Objednáním mých služeb vyjadřujete souhlas s tímto storno poplatkem.

 

Objednat se na vyšetření a terapii Kiss syndromu