Vědomé tejpování po porodu 

Vědomým tejpováním™ k  rychlejšímu zotavení po porodu

Technika vědomého tejpování™ vychází z účinků ověřených letitou praxí a neustálou zpětnou vazbou od klientů. Byla roky vytvářena na základě spolupráce s lékaři, fyzioterapeuty a dalšími specialisty. Neexistuje místo na těle, na které by se nedal nelepit tejp. Specializuji se především na tejpování žen v různých etapách života: (před těhotenstvím, v těhotenství i po porodu).

Neexistuje místo na těle, na které by se nedal nelepit tejp!

Kdy je vhodné tejpování: 

kdykoliv v průběhu těhotenství, po porodu, dále při zdravotních obtížích

Cena: 

1000 Kč / 50 minut (vč. příchodu, konzultace, terapie, odchodu)

1500 Kč / 80 minut (vč. příchodu, konzultace, terapie, odchodu)

Upozornění: V čase schůzky / terapie je zahrnut i čas příchodu, konzultace a odchodu. Pokud přijíždím za Vámi, účtuji si cestovné ve výši 10 Kč / 1km (minimální úhrada cestovného je 50 kč). Sjednanou schůzku je možné zrušit nejpozději do 24 hodin před začátkem. Pokud schůzku zrušíte později, bohužel již neobsadím Vámi zrušený čas. V tomto případě hradíte storno poplatek 500 Kč. V případě, že se nedostavíte v den Vaší návštěvy, hradíte plnou částku sjednané služby.  Objednáním mých služeb vyjadřujete souhlas s tímto storno poplatkem. 

Objednat vědomé tejpování po porodu