Domácí porody

Co je to domácí porod?

porod mimo zdravotnické zařízení

může být plánovaný: žena se na něj připravuje

může být neplánovaný, často překotný: je tak rychlý, že žena nestihne odjet do porodnice

může být asistovaný: za přítomnosti porodní asistentky

může být neasistovaný: porod bez přítomnosti porodní asistentky (za přítomnosti partnera, kamarádky, matky rodičky, duly aj.)

Domácí porod a právo

porody ve vlastním sociálním prostředí nejsou v ČR zákonem zakázány

žena má dle ústavy svobodnou volbu místa porodu

porodní asistence asistující u domácího porodu nyní hrozí finanční pokuta a zákaz činnosti

v České republice většinou nedostává porodní asistentka oprávnění k samostatnému vedení fyziologického porodu v domácím prostředí, proto se asistence porodní asistentky v domácím prostředí rodičky momentálně považuje za ilegální (Což může mít za následek neasistované domácí porody, kterých se účastní nezdravotník, tedy laik – partner, matka rodičky, kamarádka, dula…)