Fyzioterapie

Registrovaná fyzioterapeutka specializující se na těhotné ženy a ženy po porodu

Specializuji se především na fyzioterapii těhotných žen a žen po porodu. Dále se věnuji ženám, které nemohou otěhotnět. 

Při terapii se zaměřuji na úpravu svalového napětí a napětí měkkých tkání, správné držení těla, využití opory nohou, mobilizace a dechové techniky.  

Pracuji metodou Ludmily Mojžíšové, která je vhodná při potížích s otěhotněním, při bolestivé menstruaci, bolestivém pohlavním styku, bolestech zad, bolestech v oblasti pánve a kostrče a je velice přínosná i před porodem, k urychlení a usnadnění porodu. 

Také se věnuji péči o diastázu (rozestup) břišních svalů, pánevní dno a v neposlední řadě se věnuji péči o jizvu, která je také velmi důležitá a mnohdy opomíjená. 

Při terapiích dále využívám reboza, techniky Spinning babies, moxování, vaginální napářky a kineziotejpingu. 

Fyzioterapie se specifickým zaměřením...

S čím Vám mohu pomoci?

Při terapiích dále využívám reboza, techniky Spinning babies, moxování, vaginální napářky a kineziotejpingu. 

Cena:

  • 1000 Kč / 50 minut (vč. příchodu, konzultace, terapie, odchodu)
  • 1500 Kč / 80 minut (vč. příchodu, konzultace, terapie, odchodu)

Upozornění: V čase schůzky / terapie je zahrnut i čas příchodu, konzultace a odchodu. Pokud přijíždím za Vámi, účtuji si cestovné ve výši 10 Kč / 1km (minimální úhrada cestovného je 50 kč). Sjednanou schůzku je možné zrušit nejpozději do 24 hodin před začátkem. Pokud schůzku zrušíte později, bohužel již neobsadím Vámi zrušený čas. V tomto případě hradíte storno poplatek ve výši ceny objednané služby. Objednáním mých služeb vyjadřujete souhlas s tímto storno poplatkem. 

Termín: Na objednání

Objednat se na fyzioterapii pro těhotné