Přirozený ultrazvuk

Tato technika spojující umění a vědu poskytuje klinicky a anatomicky přesné zobrazení velikosti a polohy plodu, stejně jako krásné emocionální spojení mezi rodiči, nenarozeným dítětem a staršími sourozenci. Technika je vhodná od 30. týdne těhotenství.

Přirozený ultrazvuk

Účinky:

  • prohloubení vazby mezi rodiči, sourozenci a miminkem v děloze
  • navázání neverbální komunikace
  • ozřejmění si polohy miminka v děloze – odpovídá velikosti a gestačnímu stáří 
  • nezapomenutelný zážitek

 

Upozornění: V čase schůzky / terapie je zahrnut i čas příchodu, konzultace a odchodu. Pokud přijíždím za Vámi, účtuji si cestovné ve výši 10 Kč / 1km (minimální úhrada cestovného je 50 kč). Sjednanou schůzku je možné zrušit nejpozději do 24 hodin před začátkem. Pokud schůzku zrušíte později, bohužel již neseženu náhradu na Vámi zrušený čas. V tomto případě hradíte stornopoplatek v plné výši objednané služby. Objednáním mých služeb vyjadřujete souhlas s tímto storno poplatkem.

Objednat se na přirozený ultrazvuk