Montessori dílnička

Montessori dílnička pro děti od 10 měsíců do 3 let

Metoda Marie Montessori je vzdělávací metoda s mottem „Pomoz mi, abych to dokázal sám„, pomocí které jsou děti vedeny k samostatnosti a zodpovědnosti, respektu k sobě samým i svému okolí. Principy tohoto systému respektují učení dítěte založené na jeho přirozené vnitřní motivaci – zvídavosti a touze poznávat něco nového. Jde o výchovu podle pravidel, na jejichž vytváření se děti podílejí.

   

  Děti pracují:

  • všemi smysly v připraveném prostředí
  • svým vlastním tempem a způsobem
  • spontánně, od konkrétního k abstraktnímu
  • od jednoduchého ke složitému.

  Děti pracují se speciálními Montessori pomůckami, které:

  • umožňují zapojení a rozvoj všech smyslů,
  • usnadňují získávání nových vědomostí a dovedností,
  • motivují děti k činnosti.

  Dětem je umožněna svobodná volba práce, kdy:

  • dítě si samo vybírá v rámci daných pravidel činnost, které se bude věnovat
  • pracuje samostatně nebo ve skupině, vybírá si také místo, kde bude pracovat
  • každé dítě má tolik svobody, kolik zvládá vzhledem k bezpečnosti své i ostatních dětí

   Děti pracují v připraveném prostředí, které:

   • podporuje zájem dítěte
   • pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky
   • spolupodílí se na utváření vlastního úsudku dítěte
   • motivuje dítě uspořádaností a řádem
   • vychází z jejich vývojových potřeb, senzitivního období zájmu a soustředěné pozornosti dítěte
   • pomáhá dětem učit se kontrolovat vlastní práci.

    

   „Pomoz mi, abych to dokázal sám"

   Dílničky Montessori

   Kde dílničky probíhají:

   Kde:  DDM Helceletova – pobočka Bystrouška (modrý sál), Fleischnerova 1a, Brno-Bystrc

   Kdy: 

   Cena: 1300Kč / pololetí + 50 Kč doprovod

   Za zameškané či  nevychozené lekce nelze platby vracet. V případě Vaší nepřítomnosti za sebe můžete po předchozí domluvě poslat v den nepřítomnosti náhradu. Příp. je možné nahradit maximálně 3 řádně omluvené lekce v jiném mém kroužku, pokud bude volné místo.

   S sebou: přezůvky

   Jak lekce probíhá:

   Děti přichází společně s doprovodem, odloží si boty a bundu v šatničce a přichází do místnosti, kde dílničky probíhají. Osobní věci – tašku / batoh lze uložit v místnosti, kde dílnička probíhá na místo k tomu určené. Po příchodu si děti umyjí ruce.  Na začátku se společně s dětmi přivítáme na elipse. Následně odchází děti pracovat. Pro děti budou připraveny pomůcky především praktického života a smyslové… Chci vědět více podrobností, jak lekce probíhá.